Contributie

2023 – 2024

   
    
Jeugd competitie €198,00 
Bondsgeld 2023 €15,80 
Teambijdrage bond €82,00Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal teamleden (Polisport betaalt de helft)
Jeugd recreant €198,00 
Senioren (18 jaar en ouder) competitie incl. bondsgeld €228,00 
Bondsgeld 2023 €15,80 
Teambijdrage bond €296,25Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal teamleden (Polisport betaalt de helft)
Toeslag veren shuttles €25,00 
Senioren (18 jaar en ouder) recreant €198,00 
Donateur 2023 €25,00 
Donateur + bondslid 2023 €40,80 
    
10 rittenkaart €55,001 seizoen geldig
    
Administratie / inschrijfgeld €10,00 
   
    
NB: er wordt 2x per jaar gefactureerd in januari en september   
Genoemde prijzen zijn onderhevig aan indexering, zoals een onvoorziene tussentijdse verhoging van de zaalhuur of andere factoren.   
Dit wordt van te voren kenbaar gemaakt door bijvoorbeeld Algemene Leden Vergadering of Nieuwsbrief.